Oprichting Next Media Dordrecht

Op woensdagmiddag 22 maart is de Stichting Next Media Dordrecht formeel opgericht. De stichting heeft als doelstelling om binnen de regels van de Mediawet radio- en televisieprogramma’s te produceren en via het internet nieuws en informatie te verspreiden. Het bestuur van Next Media Dordrecht wordt gevormd door: Martijn Snel (Voorzitter), Nienke d’Have (secretaris), Robin Breedveld (Penningmeester) en Sander de Haas. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal adviseurs (o.a. op financieel en juridisch vlak) en een grote groep medewerkers die achter het initiatief staan. De eerste actie van het bestuur is het indienen van een aanvraag voor de zendmachting voor Dordrecht.

Geef een reactie